Kontaktpersoner og søknadsfrister – fylker

Her finner du en fullstendig oversikt over alle fylkenes kontaktpersoner, søknadsfrister, lenker til hjemmesider og søknadskjemaer for litteratur i Den kulturelle skolesekken.
Oversikt over direktekommunene finner du her.
Oppdatert pr. 06.09.2018

 

Akershus

 

 

 

Leder
Cathrine Haakonsen
Telefon: 22 05 53 52 / 91 76 31 19
E-post: cathrine.haakonsen@afk.no

Litteraturansvarlig
Grunnskole
Eldrid Johansen
Telefon: 22 05 53 40 / 97 67 29 69
E-post: eldrid.johansen@afk.no

Videregående
Gunnar Vilberg
Telefon: 22 05 54 52 / 92 48 86 70
E-post: gunnar.vilberg@afk.no

Turnékoordinator
Ida Hasund
Telefon: 22 05 54 37 / 40 49 29 13
E-post: ida.hasund@afk.no

Søknadsfrist 1. oktober

Se også fylkets nettside

Aust-Agder

 

 

 

Leder
Vigdis Blaker
Telefon: 37 01 76 90 / 94 42 95 00
E-post: vigdis@aabk.no

Litteraturansvarlig
Marit Fidje
Telefon: 37 01 76 88  / 96 04 90 52
E-post: marit@aabk.no

Turnélegger grunnskole
Ann-Kristin Bilstad
Telefon: 37 01 39 23
E-post: ann-kristin@aabk.no

Turnélegger videregående skole
Grethe Tvede
Telefon: 37 01 76 91
E-post: grethe@aabk.no

Søknadsfrist 1. oktober

Se også fylkets nettside

 

Buskerud

 

 

 

Leder
Lill Carin Jacobsen
Telefon: 32 80 86 73 / 99 57 64 47
E-post: lill.jacobsen@bfk.no

Litteraturansvarlig
Stig Elvis Furset
Telefon: 32 04 54 76 / 93 46 26 92
E-post: stig-elvis.furset@bfk.no

Søknadsfrister 1. november

Se også fylkets nettside

Finnmark

 

 

 

 

Leder
Heikki Knutsen
Telefon: 78 96 42 15
E-post: heikki@scenefinnmark.no

Litteraturansvarlig
Sunniva Knutsen
Telefon: 78 96 59 25 / 90 13 20 43
E-post: sunniva.knutsen@ffk.no

DKS-koordinator
Kristin Sundelin
Telefon: 78 96 42 16
E-post: kristin@scenefinnmark.no

Søknadsfrist 1. oktober

Se også fylkets nettside

Hedmark

 

 

 

Leder
Håkon Skoge
Telefon: 40 44 83 99 / 91 53 98 78
E-post: hakon.skoge@turneorg.no

Litteraturprodusent
Widar Aspeli
Telefon: 45 63 34 89 / 90 15 66 53
E-post: widar.aspeli@turneorg.no

Programansvarlig vgs
Knut Inge Erlingsen
Telefon: 45 63 46 31 / 99 52 86 19
E-post: knut.inge.erlingsen@turneorg.no

Turnéansvarlig grunnskole
Reidun Kristiansen
Telefon: 45 63 82 59 / 90 11 27 37
E-post: reidun.kristiansen@turneorg.no

Turnéansvarlig VGS
Maia Høilund
Telefon: 93 40 41 78
E-post: maia.hoilund@turneorg.no

Søknadsfrist 1. september

Se også fylkets nettside

Hordaland

 

 

 

Leder, koordinator
Charlotte Espeland
Telefon: 55 23 99 76
E-post:  charlotte.espeland@hfk.no

Spesialrådgiver
Kari Vik
Telefon: 55 23 99 71
E-post: kari.vik@hfk.no

Søknadsfrist 1. oktober

Se også fylkets nettside

 

 

Møre og Romsdal

 

 

 

Leder

Ragnhild Holsvik
Telefon: 71 28 04 79 / 41 62 91 85
E-post: ragnhild.holsvik@mrfylke.no

DKS-koordinator og fagansvarlig litteratur
Camilla Wiik
Telefon: 71 25 89 36 / 90 67 43 99
E-post: camilla.wiik@mrfylke.no

Søknadsfrist 1. oktober

Se også fylkets nettside

 

Nordland

 

 

 

Leder
Stig Løvseth
Telefon: 90 92 65 16
E-post: stilov@nfk.no

Litteraturansvarlig DKS
Jeanette Steen Kristensen
Telefon: 90 89 00 61
E-post: jeakri@nfk.no

Produsent
Lise Valberg
Telefon: 75 65 05 07 / 48 18 65 68
E-post: lv@nfk.no

Produsent
Ida Hevrøy
Telefon: 75 65 05 08 / 91 19 66 85
E-post:  idahev@nfk.no

Bibliotekkonsulent
Sissel Holtet
Telefon: 76 91 20 24
E-post: sissel.holtet@nfk.no

Søknadsfrist 1. oktober

Se også fylkets nettside

Oppland

 

 

 

Leder
Elin Bjørnstad
Telefon: 61 28 90 00 / 99 44 47 33
E-post: elin.bjornstad@oppland.org

Turnelegger
Jofrid Sørskog
Telefon: 61 28 92 07 / 93 61 79 00
E-post: jofrid.sorskog@oppland.org

Turnelegger
Marie O. Hundevadt
Telefon: 40 28 43 05
E-post: marie.othilie.hundevadt@oppland.org

Søknadsfrist 1. oktober

Se også fylkets nettside

Oslo

 

 

 

Leder
Kristin Falck
Telefon: 41 57 87 67
E-post: kristin.falck@ude.oslo.kommune.no

Litteraturansvarlig
Anne Elisabeth Sæter
Telefon: 96 09 18 09
E-post: dks@ude.oslo.kommune.no

Litteraturansvarlig
Nina Buflaten Ursin
Telefon: 96 09 18 35
E-post: dks@ude.oslo.kommune.no

Søknadsfrist 1. oktober

Se også fylkets nettside

Rogaland

 

 

 

 

Leder
Anne-Kristin Sæther
Telefon: 41 10 41 36 / 51 51 68 27
E-post: anne-kristin.saether@rogfk.no

Litteraturansvarlig
Gudrun Karina Arntsen
Telefon: 51 51 68 52 / 97 79 74 96
E-post: gudrun.karina.arntsen@rogfk.no

Søknadsfrist 1. november

Se også fylkets nettside

Sogn og Fjordane

 

 

 

Leder
Øyvind Høstaker
Telefon: 57 63 80 00 / 95 22 21 68
E-post: oyvind.hostaker@sfj.no

Rådgiver
Trygve Apalset
Telefon: 96 94 12 21
E-post: trygve.apalset@sfj.no

Fylkesbiblioteket
Ingrid Ericson
Telefon: 73 86 63 92
E-post: ingrid.ericson@stfk.no

Søknadsfrist 1. oktober

Se også fylkets nettside

Telemark

 

 

 

 

Fagansvarlig litteratur
Vibeke Stokka
Telefon: 40 80 43 90
E-post: vibeke.stokka@t-fk.no

Program- og turnéansvarlig VGS
Thorild L. Osdalen
Telefon: 35 91 74 18 / 99 62 09 72
E-post: thorild.osdalen@t-fk.no

Søknadsfrist 1. oktober

Se også fylkets nettside

Troms

 

 

 

 

Leder
Kjell Arthur Helmersen
Telefon: 77 78 86 65 / 93 83 34 88
E-post: kjell.helmersen@tromsfylke.no

Litteraturansvarlig grunnskole
Mona Aas Johansen
Telefon: 77 78 86 56 / 41 41 42 34
E-post: mona.aas.johansen@tromsfylke.no

Litteraturansvarlig videregående
Helle Ramstad
Telefon: 77 78 86 59
E-post: helle.ramstad@tromsfylke.no

Fagansvarlig litteratur
Trine Mellem
Telefon: 77 78 82 05 / 45 61 37 84
E-post: trine.mellem@tromsfylke.no

Søknadsfrist 1. oktober

Se også fylkets nettside

Trøndelag

 

 

 

 

Leder
Øyvind Anda
Telefon: 74 17 50 35 / 93 44 29 16
E-post: oyvan@trondelagfylke.no

Grunnskole
Anna Josefine Kvaløsæter
Telefon: 74 17 50 39 / 41 49 94 58
E-post: annkv@trondelagfylke.no

Videregående
Henning Lystad
Telefon:74 17 58 87 / 40 22 81 49
E-post: henly@trondelagfylke.no

Søknadsfrist 1. oktober

 

Se også fylkets nettside

Vest-Agder

 

 

 

Leder
Anne Tone Hageland
Telefon: 38 07 45 65
E-post: aha@vaf.no

Litteraturansvarlig
Barb Lamprecht Wang
Telefon: 38 07 45 42 / 90 16 47 77
E-post: bwa@vaf.no

Søknadsfrist 15. desember

Se også fylkets nettside

Vestfold

 

 

 

Ansvarlig for DKS Grunnskole
Anna B Jørgensen
Telefon: 33 34 40 72  / 92 45 76 04
E-post: annaj@vfk.no

Ansvarlig DKS videregående skole
Torill Sjømæling
Telefon: 33 34 40 75 / 90 91 94 32
E-post: torillsj@vfk.no

Litteraturansvarlig grunnskole og vgs
Pernilla Slotte Hjermann
Telefon: 45 47 26 53
E-post: pernillaslh@vfk.no

Søknadsfrist 1. oktober

Se også fylkets nettside

Østfold

 

 

 

Direktør
Tormod Gangfløt
Telefon: 91 84 63 83
E-post: torgan@ostfoldfk.no

Leder DKS
Johannes Hafnor
Telefon: 95 79 55 73
E-post: johhaf@ostfoldfk.no

Turnékonsulent grunnskole
José Leguina
Telefon: 92 24 04 93
E-post: josleg@ostfoldfk.no

Turnékonsulent vgs
Monica Leander
Telefon: 93 28 88 77
E-post: monical@ostfoldfk.no

Søknadsfrist 1. september

Se også fylkets nettside