Rainer-Maria Nøtteskrike

Utgangspunktet for produksjonen er at opplevelsen av improvisasjonsmusikk og poesi ikke kan reduseres til forståelse alene. Opplevelsen er ikke nødvendigvis av kontemplativ art, men kan like gjerne være et tilbud eller en invitasjon til medskaping og samtale.

Foto: Suzanne Bordemann

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner