…og det var forfattaren sjølv som las.

Gaute M. Sortland dukkar opp frå, nei ut av, ein boks – og fortsetter høgtlesinga som elevane har starta i klassen. Han møter elevane i grenseland mellom ei vanleg opplesing og performance. Ein kar for seg sjølv i eit rom for seg sjølv. Elevane blir ikkje førebudde på vitjinga; ikkje som dei veit om, men høgtlesinga i klassen i dagane/ vekene før er akkurat den førebuinga som skal til. Gaute les også nokre utvalde tekstar frå den andre boka si Du er her igjen og alt er forandra.

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner