Den kulturelle lykkepillen 2020

Foto: www.kkph.no

Bergen kommune – Enhet for kulturformidling og deltakelse ved Kunst, kultur og psykisk helse søker profesjonelle utøvere innen ulike kunstarter til kulturprogrammet: Den kulturelle lykkepillen, oppdrag på aktivitetshus for mennesker med psykiske helseplager.

Du får selv være med å utforme oppdrag innen musikk, drama, litteratur og visuelle uttrykk.
NB! Søknadsfrist: Mandag 9. desember 2019 for oppdrag i 2020.

Du får selv være med å utforme oppdrag innen musikk, drama, litteratur og visuelle uttrykk.

Bergen kommune driver 7 aktivitetshus for mennesker med psykiske helseplager. Der arrangeres for eksempel malekurs, kurs i keramikk, minikonserter, forfatterbesøk, små teaterforestillinger, samt turer m.m. Vi søker profesjonelle utøvere til oppdrag på de ulike aktivitetshusene.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her