Anbefalt midlertidig rammeverk for digitale arrangement

Norsk Forfattersentrums foreløpige anbefaling for koronatidene (sist endret 27. august 2020), med forbehold om endringer. Disse anbefalingene er basert på innspill gitt fra hele feltet, samt erfaringer allerede gjort. Alle rettigheter må være avklart, åndsverksloven (se lovteksten her) og forfatternes normalkontrakt med forlaget må også tas til følge.

Digitale arrangementer?

Arrangement som strømmes på nett, skal honoreres med minimum 150 % honorar basert på våre minimumssatser. Opptaket av det strømmede arrangementet kan da ligge ute i 24 timer. Skal opptaket bli liggende på nett utover 24 timer, må dette avklares med utøver. I tilfeller der det er snakk om unike digitale produksjoner som bare skal vises på nett, må honorar avklares med utøver basert på hvor lenge klippet skal ligge ute.

Det er viktig at eierskapet til opptaket er avklart på forhånd.

Minimumssatser Oppdrag i skole utenfor DKS  

Vi oppfordrer oppdragsgivere til å merke seg at minimumshonorarene er et gulv, og at forfatter i sin fulle rett kan be om mer. Vi arbeider kontinuerlig i samarbeid med oppdragsgivere, forfatterorganisasjoner og øvrige aktører, til vi greier å få på plass et sett med gode satser som tar høyde for flere eventualiteter. Det er mange faktorer som har betydning for størrelsen på honoraret, hvor mange det er tenkt at skal nås, og på hvilke plattformer, og ikke minst om dette er et unikt arrangement eller om det er et opplegg som forfatter har tenkt å bruke mange steder. Videre spiller selvsagt åndsverkloven og forfatternes normalkontrakt med forlagene inn.

Skal forfatter lese andres tekst må dette særskilt avtales.

NB! Brukes det illustrasjoner som for eksempel fra billedbøker, gjelder de samme regler for illustratøren som gjelder ved lesing av forfatters tekst.

Skal noen andre lese forfatters tekst?

Godkjenning skal være innhentet på forhånd, vær oppmerksom på at forfatter er i sin fulle rett til å takke nei.
Forfatter skal ha vederlag, og dette skal være bestemt på forhånd. Vederlaget bestemmes blant annet etter hvor lenge videoen skal ligge ute og hvor bredt den når.

Forslag til prising:

  1. Opptaket ligger ute i arrangementets annonserte periode, eventuelt «ut dagen» etter avtale med forfatter – da er minimumssatsen kr 300.-  men vi oppfordrer oppdragsgivere til å tilby høyere honorar.
  2. Opptaket skal ligge ett døgn før det tas ned – da er minimumssatsen kr 750.-  men vi oppfordrer oppdragsgivere til å tilby høyere honorar.
  3. Vil du at opptaket skal ligge ute lenger må det avtales og honorar avklares med forfatter, eventuelt i samarbeid med Norsk Forfattersentrum. Det bør være spesielle hensyn til grunn (som for eksempel spesielle kampanjer) for at noe skal ligge ute lenger enn to uker.

 NB! Brukes det illustrasjoner som for eksempel fra billedbøker, gjelder de samme regler for illustratøren.

Husk at forfatter står fritt i å både ønske seg et større honorar, og å takke nei. Om det er noe som helst dere lurer på, ta kontakt med oss!

Innmelding av digitale forfatteroppdrag

Navn på oppdragsgiver (obligatorisk)

Fylke(obligatorisk)

Kommune(obligatorisk)

Ditt navn (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Navn på forfatter(obligatorisk)

Hvilket type oppdrag har dere avtalt? (obligatorisk)

Hvilke plattformer skal arrangementet publiseres på?

Hvilken periode skal arrangementet være tilgjengelig? (obligatorisk)

Hvilket honorar har dere avtalt? (obligatorisk)

Fakturaadresse (obligatorisk)

Organisasjonsnummer til fakturamottaker ved bruk av EHF (elektronisk handelsfaktura)

Navn på kontaktperson, e-postadresse og andre referanser som skal være med på faktura (obligatorisk)

Spørsmål?

Legg ved liste dersom du skal melde inn flere oppdrag som skal til samme fakturaadresse