Anbefalt midlertidig rammeverk for digitale opplesninger

Vår anbefaling for koronatidene – som enn så lenge varer til 30/4 2020:

Skal forfatter lese egen tekst?

Minstehonorar (pr tekst, for kortlesing 2 800 kroner, maks en halv time, eventuelt 3 800 eller mer, for maks en time) skal det leses flere kapitler bør det avtales ekstra, men dette er utgangspunktet.

Denne teksten må stå i friteksten på oppdragsskjemaet, her fyller oppdragsgiver inn når oppdraget meldes inn:

Denne videoen skal publiseres på følgende plattformer: XXX

Den skal ligge ute til DATO. Om det stadig er karantenebestemmelser i landet kan forfatter tillate at denne fristen forlenges.

Videoen er omfattet av opphavsrett, og skal ikke videre-publiseres utover de ovennevnte plattformer eller tidsavgrensning uten avtale og vederlag.

Forfatter kan når som helst etter ovennevnte dato be om at videoen slettes (at den ikke kan oppbevares digitalt av biblioteket, selv uten visning).

Sendingen må være merket at omfattet opphavsrett, og at det ikke er tillatt med opptak og videre-publisering.

Husk at forfatter står fritt i å både ønske seg et større honorar, og å takke nei. Om det er noe som helst dere lurer på, ta kontakt med oss!

Skal noen andre lese forfatters tekst?

Forfatter SKAL spørres og er i sin fulle rett til å si nei.
Forfatter skal ha vederlag. Vederlaget bestemmes etter hvor lenge videoen skal ligge ute og hvor bredt den når. (Forfatter skal uansett ha 300 kroner for vederlag for bruk av egen tekst.)

Forslag til prising:

1.   Videoen skal ligge ett døgn før den tas ned – da er minstesatsen 300 kroner.

2.   Den skal ligge ute i hele koronatiden, og senest til 30. april – da foreslår vi at minstesatsen er 750 kroner.

Denne teksten må stå i friteksten på oppdragsskjemaet, her fyller oppdragsgiver inn når oppdraget meldes inn:

Denne videoen skal publiseres på følgende plattformer: XXX

Den skal ligge ute til DATO. Om det stadig er karantenebestemmelser i landet kan forfatter tillate at denne fristen forlenges.

Videoen er omfattet av opphavsrett, og skal ikke videre-publiseres utover de ovennevnte plattformer eller tidsavgrensning uten avtale og vederlag.

Forfatter kan når som helst etter ovennevnte dato be om at videoen slettes (at den ikke kan oppbevares digitalt av biblioteket, selv uten visning).

Sendingen må være tydelig merket med at den er omfattet opphavsrett, og at det ikke er tillatt med opptak og videre-publisering.

Innmelding av digitale forfatteroppdrag

Navn på oppdragsgiver (obligatorisk)

Fylke(obligatorisk)

Kommune(obligatorisk)

Ditt navn (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Navn på forfatter(obligatorisk)

Hvilket type oppdrag har dere avtalt? (obligatorisk)

Hvilke plattformer skal arrangementet publiseres på?

Hvilken periode skal arrangementet være tilgjengelig? (obligatorisk)

Hvilket honorar har dere avtalt? (obligatorisk)

Fakturaadresse (obligatorisk)

Organisasjonsnummer til fakturamottaker ved bruk av EHF (elektronisk handelsfaktura)

Navn på kontaktperson, e-postadresse og andre referanser som skal være med på faktura (obligatorisk)

Spørsmål?

Legg ved liste dersom du skal melde inn flere oppdrag som skal til samme fakturaadresse