Vi søker gode idéer

Norsk Forfattersentrum Litteraturbruket vil styrke både litteraturens plass og de litterære produksjonene som formidlingsform i skolen, innenfor og utenfor Den kulturelle skolesekken. Den litterære produksjonen, gjerne i samspill med andre kunstformer, skal ivareta formidlingen av det skrevne ord, men ikke nødvendigvis formidlet av forfatteren selv. Også i 2018 lyser Norsk Forfattersentrum ut midler til nye litterære produksjoner. Et eget fagutvalg skal vurdere søknadene.
I 2018 ønsker vi særlig, men ikke utelukkende, produksjoner med vekt på

Aleksander Brown og Edward Rubikons Mysterier fikk produksjonsstøtte i 2017

  • Poesi /lyrikk
    Vi ønsker å gi formidling av poesi et løft. Og aller mest ønsker vi poesi og formidling av den som er annerledes og utfordrende.
  • Krim
    En sjanger som har enorm popularitet hos det lesende voksne publikummet, men som ikke har fått like stor plass i barne- og ungdomslitteraturen.
  • Sakprosa
    God og engasjerende sakprosa gir store leseropplevelser i tillegg til faktakunnskapen.
  • Klasseromsopplegg i dobbeltime som involverer elevene med skriveøvelser og –tips og som gir økt leseforståelse.
Det gis maksimalt 75% av totalbudsjettet i støtte. De resterende 25% kan være penger eller egeninnsats.
Søknadsfristen er 16. mars 2018 og vi godtar kun elektroniske søknader.

Her finner du mer informasjon og søknadsskjema