Lukk mediabox ved å klikke utenfor rammen

Forfattersentrum

home

Nytt fra oss

Wergelands åre 2014 til Annelita Meinich

Wergelands åre 2014 er tildelt Annelita Meinich, redaktør for programposten Diktafon i NRK P2. Prisvinnaren fekk overrekt åra 16. juni på Litteraturhuset i Oslo.

Produksjonsmidler 2014 utdeltHele landet

Fagutvalgets innstilling på fordeling av produksjonsmidler 2014 er vedtatt av styret og fordelt.

Formidlingskurset er fulltegnetOslo, 26. mai

Det gikk tjue minutter - så var kurset fulltegnet.


Kontakt oss

Norsk Forfattersentrum har region- og avdelingskontor i fem byer som til sammen dekker hele landet. Velg fra listen over alle våre avdelingskontorer og alle medarbeiderne.

Oslo

Oslo

Wergelandsveien 29
0167 Oslo

Telefon: 21 09 57 00

Sørlandet

Sørlandet

Kongensgate 6
Telefon: 21 09 57 30

Postboks 464
4664 Kristiansand

Vestlandet

Vestlandet

Østre Skostredet 5-7
Telefon: 21 09 57 50

Postboks 649 Sentrum
5807 Bergen

Midt-Norge

Midt-Norge

Kjøpmannsgata 40
7011 Trondheim

Telefon: 21 09 57 70

Nord-Norge

Nord-Norge

Kirkegata 2
9008 Tromsø

Telefon: 21 09 57 90


 

     
 

Egne arrangementer

De Litterære FestspillBergen

Da Elisabeth Armand var Vestlandssekretær i Forfattersentrum arbeidet hun for å få en egen Festspilldikter under Festspillperioden i Bergen.

ForfatterforelesingaHeile landet

Norsk Forfattersentrum arrangerer forfattarforelesinga for å auka det seine litteratursnakket i det offentlege, kjappe rommet. Vi trur sjangeren treng å bli henta ut frå skriveskular og universitet for at denne typen litteraturmeining skal nå eit breiare publikum.

ForfattersleppetBergen

I 1993 ble Frank Nes ansatt i Forfattersentrum og var den som satte i gang arbeidet med å utvikle en litterær festival lagt til Bergen. Tanken bak var at Forfattersleppet først og fremst skulle være en festival for forfatterne bosatt på Vestlandet.

Wergelands åreOslo

Wergelands åre er en hederspris innstiftet av Norsk Forfattersentrum, og tildeles en person eller institusjon som har gjort en fortjenstfull innsats innen formidling av poesi.