Lukk mediabox ved å klikke utenfor rammen

Forfattersentrum

home

Nytt fra oss

Rapport om kunst og kultur i opplæringenOslo, 24.04.2014

Ekspertgruppen for kunst og kultur i opplæringen ble oppnevnt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet høsten 2013. Gruppens mandat var blant annet å gi råd om hvordan man kan få en bedre koordinert og samlet innsats i arbeidet med kunst og kultur for barnehage og skole.

Dei Litterære Festspela 2014

Her finn du heile programmet for Dei Litterære Festspela 2014 i Bergen.

Leveld KunstnartunÅl, Buskerud

Leveld Kunstnartun utlyser opphold i siste del av 2014.


Presse

På disse sidene finnes diverse pressemateriell, bilder etc.

 

     
 

Egne arrangementer

De Litterære FestspillBergen

Da Elisabeth Armand var Vestlandssekretær i Forfattersentrum arbeidet hun for å få en egen Festspilldikter under Festspillperioden i Bergen.

ForfatterforelesingaHeile landet

Norsk Forfattersentrum arrangerer forfattarforelesinga for å auka det seine litteratursnakket i det offentlege, kjappe rommet. Vi trur sjangeren treng å bli henta ut frå skriveskular og universitet for at denne typen litteraturmeining skal nå eit breiare publikum.

ForfattersleppetBergen

I 1993 ble Frank Nes ansatt i Forfattersentrum og var den som satte i gang arbeidet med å utvikle en litterær festival lagt til Bergen. Tanken bak var at Forfattersleppet først og fremst skulle være en festival for forfatterne bosatt på Vestlandet.

Wergelands åreOslo

Wergelands åre er en hederspris innstiftet av Norsk Forfattersentrum, og tildeles en person eller institusjon som har gjort en fortjenstfull innsats innen formidling av poesi.