Lukk mediabox ved å klikke utenfor rammen

Forfattersentrum

home

Nytt fra oss

Wergelands åre 2014 til Annelita Meinich

Wergelands åre 2014 er tildelt Annelita Meinich, redaktør for programposten Diktafon i NRK P2. Prisvinnaren fekk overrekt åra 16. juni på Litteraturhuset i Oslo.

Produksjonsmidler 2014 utdeltHele landet

Fagutvalgets innstilling på fordeling av produksjonsmidler 2014 er vedtatt av styret og fordelt.

Formidlingskurset er fulltegnetOslo, 26. mai

Det gikk tjue minutter - så var kurset fulltegnet.


Faste vilkår i avtaler

Følgende gjelder som faste vilkår i avtaler mellom Norsk Forfattersentrum og oppdragsgiver, og mellom Norsk Forfattersentrum og forfatter.

Faste vilkår i avtaler mellom Norsk Forfattersentrum og oppdragsgiver

Avtale om oppdrag er inngått mellom oppdragsgiver og forfatter og er registrert i Norsk Forfattersentrums oppdragsdatabase. NF er formidler av avtalen. Videre er NF formidler av oppgjør til forfatter etter utført oppdrag.

 

NFs formidlingsarbeid er gratis for oppdragsgiveren.

Det tilsendte oppdragsbekreftelse fra Norsk Forfattersentrum bekrefter innholdet i avtalen. Her står forfatterens og oppdragsgiverens navn, dato for oppdraget, avtalt honorar. Avtalen er bindende for begge parter. Uenighet om honorarsats eller annet i avtalen må meldes til Norsk Forfattersentrum snarest, og i alle fall før oppdraget finner sted.

Eventuelle forskudd skal utbetales av Norsk Forfattersentrum.

Blir oppdraget avlyst av oppdragsgiver 10 til 3 dager før arrangementet, skal oppdragsgiver betale minst 50 % av avtalt honorar. Ved avlysning tre eller færre dager før arrangementsdato skal hele det avtalte honorar utbetales.

Norsk Forfattersentrum er uten ansvar for mislighold av avtalen fra forfatterens side.

Dersom forfatteren uteblir eller melder avbud uten gyldig grunn, skal Norsk Forfattersentrum snarest mulig skaffe en avløser.

 

 

  

Faste vilkår i avtaler mellom Norsk Forfattersentrum og forfatter

 

Norsk Forfattersentrum utbetaler honorar og refusjon for utlegg når oppdragsskjemaet er returnert i utfylt og undertegnet stand. Skjemaet skal returneres snarest mulig og senest innen 30 dager etter at oppdraget er utført. Mottatt forskudd fra oppdragsgiver skal føres på skjemaet for å forhindre dobbelt utbetaling.

Det trekkes en formidlingsavgift av honoraret, for tiden 2,5 %, som går til Norsk Forfattersentrums Medlemsfond.

Det trekkes ikke forskuddsskatt av honoraret. Beløpet innberettes som inntekt i næring. Forfatteren får tilsendt lønnsslipp i forbindelse med oppgjøret samt lønns- og trekkoppgave i januar følgende år. (Honorarmottakere uten annen næringsinntekt må melde fra om dette senest ved innsending av skjemaet. Honoraret kan da utbetales som lønnsinntekt med skattetrekk.)

Mottakeren plikter å melde fra om feil ved oppgjøret. For mye utbetalt honorar skal betales tilbake til NF.

Det gis diettgodtgjørelse for fravær fra hjemmet etter statens satser. Bespisning på oppdragsgivers regning kommer til fradrag.

Bruk av egen bil må avtales med oppdragsgiver på forhånd. Når ikke annet er avtalt, regnes refusjon etter billigste reisemåte. Oppdragsgiver eller Forfattersentrum har ikke ansvar for forsikring av bil, verken forfatterens egen bil eller leiebil. Forfattersentrum eller oppdragsgiver dekker heller ikke reiseforsikring for forfatteren.

Ved vesentlig mislighold av avtalen vil forfatteren bli nektet formidling gjennom Norsk Forfattersentrum i inntil 6 måneder (jfr. § 3 i Lover for Norsk Forfattersentrum).

 

     
 

Egne arrangementer

De Litterære FestspillBergen

Da Elisabeth Armand var Vestlandssekretær i Forfattersentrum arbeidet hun for å få en egen Festspilldikter under Festspillperioden i Bergen.

ForfatterforelesingaHeile landet

Norsk Forfattersentrum arrangerer forfattarforelesinga for å auka det seine litteratursnakket i det offentlege, kjappe rommet. Vi trur sjangeren treng å bli henta ut frå skriveskular og universitet for at denne typen litteraturmeining skal nå eit breiare publikum.

ForfattersleppetBergen

I 1993 ble Frank Nes ansatt i Forfattersentrum og var den som satte i gang arbeidet med å utvikle en litterær festival lagt til Bergen. Tanken bak var at Forfattersleppet først og fremst skulle være en festival for forfatterne bosatt på Vestlandet.

Wergelands åreOslo

Wergelands åre er en hederspris innstiftet av Norsk Forfattersentrum, og tildeles en person eller institusjon som har gjort en fortjenstfull innsats innen formidling av poesi.