Lukk mediabox ved å klikke utenfor rammen

Forfattersentrum

home

Nytt fra oss

Dei Litterære Festspela 2014Bergen,

Det er med glede vi presenterar Frode Grytten som Festspeldiktar i Bergen.

Leveld KunstnartunÅl, Buskerud

Leveld Kunstnartun utlyser opphold i siste del av 2014.

Årsmelding 2013

Du kan lese årsmeldingen fra Norsk Forfattersentrum for 2013 her.


Skolesats - øvrige

Gjeldende satser for honorering av forfattere på oppdrag i skolen utenom Den kulturelle skolesekken.

Gyldig fra 01.01.2014.

 

Oppdrag i skole utenom DKS    
  Klasserom (<33) Stor gruppe (33 - 60) Stor sal (>60)
Enkelttime kr. 1 700 kr. 2 100 kr. 2 200
Dobbelttime kr. 2 200 kr. 2 700 kr. 2 900
Klokketime kr. 1 900 kr. 2 300 kr. 2 500
       
       
Skrivekurs      
Kurs á 2 timer kr. 3 000    
Pr. ekstra time kr. 1 000    
       

 

 

     
 

Egne arrangementer

De Litterære FestspillBergen

Da Elisabeth Armand var Vestlandssekretær i Forfattersentrum arbeidet hun for å få en egen Festspilldikter under Festspillperioden i Bergen.

ForfatterforelesingaHeile landet

Norsk Forfattersentrum arrangerer forfattarforelesinga for å auka det seine litteratursnakket i det offentlege, kjappe rommet. Vi trur sjangeren treng å bli henta ut frå skriveskular og universitet for at denne typen litteraturmeining skal nå eit breiare publikum.

ForfattersleppetBergen

I 1993 ble Frank Nes ansatt i Forfattersentrum og var den som satte i gang arbeidet med å utvikle en litterær festival lagt til Bergen. Tanken bak var at Forfattersleppet først og fremst skulle være en festival for forfatterne bosatt på Vestlandet.

Wergelands åreOslo

Wergelands åre er en hederspris innstiftet av Norsk Forfattersentrum, og tildeles en person eller institusjon som har gjort en fortjenstfull innsats innen formidling av poesi.