Innerst i hjernen – dypest i hjertet

Du kan skrive – det er moro. . .
du vet det bare ikke ennå!
Innerst i hjernen, dypest i hjertet – der ligger mange historier, mange hemmeligheter og ord som bare venter på å bli fortalt, skrevet ned. Hver eneste en av oss bærer rundt på enestående ting som man kan sette ord på. For å gjøre det, trenger man ikke verken ha seks i norsk, eller like bøker. Gjennom kurs i skolen, har jeg møtt mange som både hater og elsker å skrive. Målet med skrivekurset, er at alle skal sitte i samme gruppe, og ha like stor glede av kurset.

om produksjonen

Kurset er et lavterkseltilbud – men har likevel rom for skribenter på alle nivå. Det er lagt opp til at alle skal kjenne på mestringsgleden, og den uerfarne får grave like dypt i kreativiteten og personlige erfaringer, som den som er spesielt interessert. Alle får nemlig individuell oppfølging. Kursets mål er at deltakerne skal skrive en kort prosatekst/ et dikt – eventuelt kan kurset ha en journalistisk vinkling.

Kurset begynner med en introduksjonsdel. Her følger noen kreative skrivetips – det er matnyttige råd jeg selv bruker i skriveprosessen, råd som alle kan bruke. Tipsene er blandet med oppgaver der deltakerne får mobilisert hele sanseapparatet, og må forske i sine egne tanker og erfaringer. Oppgavene er veldig populære, ikke minst fordi mange oppdager at de er mer kreative enn forventet.

Noen av tipsene kan være:
– Hvordan lager man gode personer i teksten
– Hvordan kan vi leke vekk klisjeer?
– Hvordan kommer man i gang når alt står stille i hodet?
– Hvordan kan vi endre måten å se tingene rundt oss til noe spennende og nytt?
– Hvordan kan man utvikle en tekst man allerede er gang med?
– Kreative måter å organisere selve teksten på.

Etterhvert får deltakerne delt ut oppgaver. De skal planlegge teksten – eller bare begynne å skrive. Mens de skriver går jeg rundt og leser tekstene deres. Hver og en får tilpasset tilbakemelding og råd. Elevene lærer dessuten om formelt oppsett av en tekst.

Enten skriver deltakerne videre for seg selv til neste dag, eller så får de nå et par timer i prosess. De fleste velger å skrive alene, men av og til ønsker deltakerne å lage tekst sammen, og det er helt greit for meg.

Det er ikke et mål at deltakerne skal presentere en fiks ferdig tekst, men de skal komme i gang, og føle at tilbakemeldingene hjelper dem videre. Siste del av kurset, pleier de som vil å lese opp teksten sin, eventuelt hjelper jeg dem med å lese. Det pleier å være veldig populær del av kurset, og deltakerne skal også trene på å gi konstruktive tilbakemeldinger.

Jeg pleier av å avslutte med info om livet som forfatter, og prosessen frem mot publisering – det være seg selvpublisering, å bli antatt på et forlag – eller kanskje det å legge tekster ut på nett.

Kurset kan gå over en eller to skoledager – eller så kan jeg snekre et spesialtilpasset opplegg.

Annen vinkling:
– Hvis ønskelig, kan kurset også dreie seg om ren journalistisk skriving.
– Jeg kan legge opp spesialtilpassede kurs ( gjerne kombinert skrive-/ malekurs) for asylsøkere og innvandrere/ folk med annen kultur-og språkbakgrunn enn norsk.
– Jeg kan holde kurs på engelsk/ ha kurs på norsk og simultantolke til engelsk, og også gi enkle instrukser på språk som mandarin og russisk.

Foto: privat

Foto: privat

Foto: privat

 

 

om forfatteren

B. MiRee Abrahamsen har bodd og studert i Russland og Hvite-Russland, dessuten reist i alle de tidligere Sovjetstatene. Videre har hun bodd i Midtøsten (fem år) og Kina (fem år). Å formidle kulturforståelse og vri på velkjente perspektiver, er en hjertesak.

Hun er utdannet kunstner fra Holland/ Israel, har studert arabisk i Syria og har reist mye. Jobber ellers som journalist, lærer og kung fu/ tai ji- instruktør. Forfatteren har vært på mange forfatterturneer for DKS, og opplegget er derfor godt gjennomarbeidet.

Mer om B. MiRee Abrahamsen i

Foto: Privat

produksjonsfakta

Målgruppe
8. – 10. klasse og 1. – 3. klasse VGS (tilpasset opplegg)

Produsent
B. MiRee Abrahamsen

Arena
Klasserom / grupperom

Teknisk krav
Tavle / whiteboard / lyd

Programlengde
En skoledag (minimum)

Elever
Maks 30

Opprigg / nedrigg
0 minutter

Pris DKS
Rammeavtalen med fylkesnettverket

Foto kan benyttes til promotering av forestillingen. Fotograf skal krediteres.

status

B. MiRee Abrahamsen har siden 1999 holdt skrivekurs for alle aldersgrupper; i alle deler av grunnskolen, på asylmottak, i flyktningegrupper, i fengsel, frittstående skrivekurs og kurs for Aftenskolen. I tillegg til skrivekurs, har hun vært på 16 DKS-turneer, og også holdt andre typer kurs i grunnskolen, både skrivekurs og kurs relatert til litteratur, kunst og kulturrelaterte tema.

kontaktinformasjon

MiRee Abrahamsen
E-post: norsk@forfattersentrum.no