Æ Å Trondheim litteraturfestival

Om festivalen

Æ Å Trondheim litteraturfestival vart etablert i 2003 og blir arrangert anna kvart år. Neste festival vil blir arrangert 14.–17. mars 2019. Arrangør er Norsk Forfattersentrum Midt-Norge i samarbeid med eit kunstnarisk råd beståande av forfattarar og litteraturvitarar.

Æ Å Trondheim litteraturfestival er kjenneteikna av kunstnarisk kvalitet, nordisk profil og inkluderande festivalstemning. Festivalen ynskjer å byggje ned moglege fordommar om at nyskapande, grenseoverskridande eller dristig litteratur er vanskeleg tilgjengeleg eller uforståeleg. Festivalen tek særleg ansvar for synleggjering av sjangrane lyrikk og lyrisk prosa.

Kontakt

Telefon: 21 09 57 70
E-post: midtnorge@forfattersentrum.no

aeaa-2007 aeaa-2009 aeaa-2011 aeaa-2013