Produksjonsmidler

 

Norsk Forfattersentrum Litteraturbruket fordeler penger til igangsetting og gjennomføring av litterære produksjoner for Den kulturelle skolesekken. I tillegg bevilges det Strømidler til fullføring av nesten-ferdige produksjoner.
Produksjonene skal igangsettes i løpet av det året pengene bevilges, og skal være tilgjengelige for skolesekken neste år.
Et fagutvalg med bred kompetanse på både formidling og litteratur går gjennom søknadene og leverer sin innstilling til styret i Norsk Forfattersentrum. Styret behandler innstillingen og fatter vedtak om tildeling.

Produksjonsmidler 2018

Aleksander Brown og Edward Rubikons Mysterier fikk produksjonsstøtte i 2017

Norsk Forfattersentrum Litteraturbruket vil styrke både litteraturens plass og de litterære produksjonene som formidlingsform i skolen, innenfor og utenfor Den kulturelle skolesekken. Den litterære produksjonen, gjerne i samspill med andre kunstformer, skal ivareta formidlingen av det skrevne ord, men ikke nødvendigvis formidlet av forfatteren selv. Også i 2018 lyser Norsk Forfattersentrum ut midler til nye litterære produksjoner. Et eget fagutvalg skal vurdere søknadene.

Her finner du all informasjon og søknadsskjema

Produksjonsmidler 2017

Krokodilletyven

Litteraturbruket fordelte i 2017 totalt 810 000 kroner til litterære produksjoner for Den kulturelle skolesekken.

 

Se mer her

 

produksjonsmidler 2016

Poesibilen på turné

Litteraturbruket fordelte i 2016 totalt 710 000 kroner til litterære produksjoner for Den kulturelle skolesekken.

 

Se mer her

PRODUKSJONSMIDLER 2015

Kakerlakken med den stygge frakken

Litteraturbruket fordelte i 2015 totalt 760 000 kroner til strømidler og litterære produksjoner for Den kulturelle skolesekken.

 

Se mer her

 Produksjonsmidler 2014

Foto: Litteraturbruket

DBY m/ Kristin Jess Rodin, som Mai.

Litteraturbruket formidlet i 2014 en halv million kroner til litterære produksjoner for Den kulturelle skolesekken.

Se mer her

Les også mer om våre Strømidler