Kontaktpersoner og søknadsfrister – fylker

Her finner du en fullstendig oversikt over alle fylkenes kontaktpersoner, søknadsfrister, lenker til hjemmesider og søknadskjemaer for litteratur i Den kulturelle skolesekken.
Oversikt over direktekommunene finner du her.
Oppdatert pr. 04.09.2017

 

Akershus

 

 

 

Leder
Anne Haakonsen
Telefon: 22 05 53 52 / 91 76 31 19
E-post: anne.cathrine.haakonsen@afk.no

Litteraturansvarlig
Grunnskole
Eldrid Johansen
Telefon: 22 05 53 40
E-post: eldrid.johansen@afk.no

Videregående
Gunnar Vilberg
Telefon: 92 48 86 70
E-post: gunnar.vilberg@afk.no

Turnékoordinator
Ida Hasund
E-post: ida.hasund@afk.no

Søknadsfrist 15. september

Se også fylkets nettside

Aust-Agder

 

 

 

Leder
Vigdis Blaker
Telefon: 37 01 76 90
E-post: vigdis@aabk.no

Litteraturansvarlig
Marit Fidje
Telefon: 37 01 76 88  / 96 04 90 52
E-post: marit@aabk.no

Turnéplanlegger grunnskole
Ann-Kristin Bilstad
Telefon: 37 01 39 23
Mobil: 48 89 97 03
E-post: ann-kristin@aabk.no

Turnéplanlegger videregående skole
Grethe Tvede
Telefon: 37 01 76 91
E-post: grethe@aabk.no

Søknadsfrist 1. november

Se også fylkets nettside

 

Buskerud

 

 

 

Leder
Lill Carin Jacobsen
Telefon: 32 80 86 73 / 99 57 64 47
E-post: lill.jacobsen@bfk.no

Litteraturansvarlig
Stig Elvis Furset
Telefon: 32 04 54 76 / 93 46 26 92
E-post: stig-elvis.furset@bfk.no

Søknadsfrister

Grunnskolen: 1. november
Videregåend skole: 1. oktober

Se også fylkets nettside

Finnmark

 

 

 

 

Litteraturansvarlig grunnskole
Sunniva Knutsen
Telefon: 78 96 59 25 / 90 13 20 43
E-post: sunniva.snutsen@ffk.no

Litteraturansvarlig videregående
Isabell Strande Kill
Telefon: 78 96 42 74
E-post: isabell@scenefinnmark.no

DKS-koordinator
Kristin Sundelin
Telefon: 78 96 42 16
E-post: kristin@scenefinnmark.no

Søknadsfrist 1. november

Se også fylkets nettside

Hedmark

 

 

 

Leder
Håkon Skoge
Telefon: 40 44 83 99 / 91 53 98 78
E-post: hakon.skoge@turneorg.no

Litteraturprodusent
Widar Aspeli
Telefon: 45 63 34 89 / 90 15 66 53
E-post: widar.aspeli@turneorg.no

Programansvarlig vgs
Knut Inge Erlingsen
Telefon: 45 63 46 31 / 99 52 86 19
E-post: knut.inge.erlingsen@turneorg.no

Turnéansvarlig grunnskole
Reidun Kristiansen
Telefon: 45 63 82 59 / 90 11 27 37
E-post: reidun.kristiansen@turneorg.no

Turnéansvarlig VGS
Maia Høilund
E-post: maia.hoilund@turneorg.no

Søknadsfrist 1. september

Se også fylkets nettside

Hordaland

 

 

 

Leder, koordinator
Charlotte Espeland
Telefon: 55 23 99 76 / 45 42 79 45
E-post:  charlotte.espeland@hfk.no

Kari Vik
Telefon: 55 23 99 71
E-post: kari.vik@hfk.no

Søknadsfrist 1. oktober

Se også fylkets nettside

 

 

Møre og Romsdal

 

 

 

Leder
Hanne Brakstad
Telefon: 71 28 03 21 / 92 28 77 66
E-post: hanne.brakstad@mrfylke.no

DKS-koordinator og fagansvarlig litteratur
Camilla Wiik
Telefon: 71 28 03 09 / 90 67 43 99
E-post: camilla.wiik@mrfylke.no

Ingen søknadsfrist. Vurderer fortløpende.

Se også fylkets nettside

 

Nordland

 

 

 

Litteraturansvarlig DKS
Jeanette Steen Kristensen
Telefon: 90 89 00 61
E-post: jeakri@nfk.no

Bibliotekkonsulent
Sissel Holtet
Telefon: 76 91 20 24
E-post: sissel.holtet@nfk.no

Søknadsfrist 1. november

Se også fylkets nettside

Nord-Trøndelag

 

 

 

Leder
Irene Rosenblom
Telefon: 74 11 11 78 / 46 94 98 10
E-post: irene.rosenblom@ntfk.no

Koordinator DKS
Henning Lystad
Telefon: 40 22 81 49
E-post: henning.lystad@ntfk.no

Rådgiver, fagansvar litteratur
Kari Hortman
Telefon: 74 11 14 43
E-post: kari.hortman@ntfk.no

Turnélegger litteratur
Anna Josefine Kvaløsæther
Telefon: 74 11 14 43
E-post: anna-Josefine.kvalosater@ntfk.no

Ingen søknadsfrist. Vurderer i september.

 

Se også fylkets nettside

 

 

 

Oppland

 

 

 

Leder
Elin Bjørnstad
Telefon: 99 44 47 33
E-post: elin.bjornstad@oppland.org

Turnelegger

Jofrid Sørskog
E-post: jofrid.sorskog@oppland.org

Søknadsfrist 15. oktober

Se også fylkets nettside

Oslo

 

 

 

Leder
Kristin Falck
Telefon: 41 57 87 67
E-post: kristin.falck@ude.oslo.kommune.no

Litteraturansvarlig
Anne Elisabeth Sæter
Telefon: 96 09 18 09
E-post: dks@ude.oslo.kommune.no

Søknadsfrist 1. november

Se også fylkets nettside

Rogaland

 

 

 

Leder
Kirsti Sandved
Telefon: 48 10 19 88 / 51 51 68 27
E-post: kirsti.sandved@rogfk.no

Litteraturansvarlig
Gudrun Karina Arntsen
Telefon: 51 51 68 52 / 97 79 74 96
E-post: gudrun.karina.arntsen@rogfk.no

Søknadsfrist 1. november

Se også fylkets nettside

Sogn og Fjordane

 

 

 

Leder
Øyvind Høstaker
Telefon: 95 22 21 68
E-post: oyvind.hostaker@sfj.no

Rådgiver
Trygve Apalset
Telefon: 41 53 08 83
E-post: trygve.apalset@sfj.no

Ingen søknadsfrist. Vurderer fortløpende.

Se også fylkets nettside

Sør-Trøndelag

 

 

 

Seniorrådgiver / programansvarlig
Ketil Hustad
Telefon: 72 81 39 57 / 90 19 89 02
E-post: ketil.hustad@stfk.no

Turnèansvarlig litteratur
Aase Kari Skaugen
Telefon: 72 81 36 77 / 95 90 62 22
E-post: aase.kari.skaugen@stfk.no

Søknadsfrist 1. november

Se også fylkets nettside

Telemark

 

 

 

Litteraturansvarlig videregående
Thorild L. Osdalen
Telefon: 35 91 74 18 / 99 62 09 72
E-post: thorild.osdalen@t-fk.no

Spesialbibliotekar/ Fagansvarlig litteratur
Vibeke Stokka
Telefon: 40 80 43 90
E-post: vibeke.stokka@t-fk.no

Søknadsfrist 1. oktober

Se også fylkets nettside

 

Troms

 

 

 

Leder
Kjell Arthur Helmersen
Telefon: 77 78 86 61
E-post: kjell.helmersen@tromsfylke.no

Litteraturansvarlig grunnskole
Mona Aas Johansen
Telefon: 77 78 86 56 / 41 41 42 34
E-post: mona.aas.johansen@tromsfylke.no

Litteraturansvarlig videregående
Helle Ramstad
Telefon: 77 78 86 59
E-post: helle.ramstad@tromsfylke.no

Fagansvarlig litteratur
Trine Mellem
Telefon: 77 78 82 05 / 45 61 37 84
E-post: trine.mellem@tromsfylke.no

Søknadsfrist 1. november

Se også fylkets nettside

Vest-Agder

 

 

 

Leder
Anne Tone Hageland
Telefon: 38 07 45 65
E-post: aha@vaf.no

Litteraturansvarlig
Barb Lamprecht Wang
Telefon: 38 07 45 42 / 90 16 47 77
E-post: bwa@vaf.no

Søknadsfrist 15. desember

Se også fylkets nettside

Vestfold

 

 

 

Leder grunnskolen
Anna B Jørgensen
Telefon: 33 34 40 72  / 92 45 76 04
E-post: annaj@vfk.no

Leder videregående
Torill Sjømæling
Telefon: 33 34 40 75 / 90 91 94 32
E-post: torillsj@vfk.no

Litteraturansvarlig grunnskole og vgs
Pernilla Slotte Hjermann
E-post: pernillaslh@vfk.no

Søknadsfrist 1. februar

Se også fylkets nettside

Østfold

 

 

 

Leder
Johannes Hafnor
Telefon: 95 79 55 73
E-post: johhaf@ostfoldfk.no

Litteraturprodusent og -ansvarlig
Bernhard Ellefsen
Telefon: 98 04 36 83
E-post: bernhare@ostfoldfk.no

Turnékonsulent
José Leguina
Telefon: 92 24 04 93
E-post: josleg@ostfoldfk.no

Søknadsfrist 1. september

Se også fylkets nettside