Norsk Forfattersentrum har kontor i

Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Foto: Nina Ruud

Foto: Nina Ruud

Daglig leder
Ingvild Christine Herzog

Telefon 21 09 57 01
Mobil 98 08 08 00
E-post: ingvild@forfattersentrum.no

Sissel Kristensen, Foto: Nina Ruud

Foto: Nina Ruud

Nestleder
Sissel Kristensen

Telefon 21 09 57 54
Mobil 90 60 93 31
E-post: sissel@forfattersentrum.no

Ostlandet-200 Sorlandet-200 Vestlandet-200 Midt-Norge-200 Nord-norge-200

Norsk Forfattersentrum Østlandet

Wergelandsveien 29, 0167 Oslo | telefon: 21 09 57 00 | e-post: norsk@forfattersentrum.no

Foto: Nina Ruud

Foto: Nina Ruud

Daglig leder
Ingvild Christine Herzog

Telefon 21 09 57 01
Mobil 98 08 08 00
E-post: ingvild@forfattersentrum.no

Gro Lybeck Kjernli, Foto: Nina Ruud

Foto: Nina Ruud

Sekretær
Gro Lybeck Kjernli

Telefon 21 09 57 06
Mobil 45 02 57 24
E-post: gro@forfattersentrum.no

Foto: Nina Ruud

Foto: Nina Ruud

Økonomiansvarlig
Håkon Eikanger

Telefon 21 09 57 02
Mobil 45 03 33 80
E-post: haakon@forfattersentrum.no

Foto: Nina Ruud

Foto: Nina Ruud

Prosjektansvarlig
Hanne Bru Gabrielsen

Telefon 21 09 57 04
Mobil 93 00 97 90
E-post: hanne@forfattersentrum.no

Eirik Ingebrigtsen, Foto: Nina Ruud

Foto: Nina Ruud

Prosjektansvarlig
Eirik Ingebrigtsen

Telefon 21 09 57 03
Mobil 98 44 56 55
E-post: eirik@forfattersentrum.no

Ulla Kjær Krohn, Foto: Nina Ruud

Foto: Nina Ruud

Regnskapsmedarbeider
Ulla Kjær Krohn

Telefon 21 09 57 00
Mobil 92 09 30 73
E-post: ulla@forfattersentrum.no

Foto: Nina Ruud

Foto: Nina Ruud

Prosjektansvarlig for Litteraturbruket
Knut Fougner
(i permisjon til 26.02.2018)

Telefon: 21 09 57 10
Mobil: 92 20 66 56
E-post: knut@forfattersentrum.no

Foto: Tove K. Breistein

Foto: Tove K. Breistein

Forfatterkonsulent
Atle Berge

Mobil: 41 46 02 75
E-post: atle@forfattersentrum.no

Kontorassistent
Larissa Maria Avelar

E-post: larissa@forfattersentrum.no

Norsk Forfattersentrum Sørlandet

Kongens gate 6, postboks 464, 4664 Kristiansand | telefon: 21 09 57 30

Irene Gressli Haugen, Foto: Nina Ruud

Foto: Nina Ruud

Avdelingsleder
Irene Gressli Haugen

Telefon: 21 09 57 30
Mobil: 93 02 52 51
E-post: irene@forfattersentrum.no

Norsk Forfattersentrum Vestlandet

Østre Skostredet 5-7, Postboks 649 Sentrum, 5807 Bergen | telefon: 21 09 57 50 | e-post: vest@forfattersentrum.no

Sissel Kristensen, Foto: Nina Ruud

Foto: Nina Ruud

Nestleder
Sissel Kristensen

Telefon 21 09 57 54
Mobil 90 60 93 31

E-post: sissel@forfattersentrum.no

Foto: Nina Ruud

Foto: Nina Ruud

Formidlingskonsulent
Pia Ibsen

Telefon 21 09 57 51
Mobil 97 16 16 31

Epost: pia@forfattersentrum.no

Foto: Nina Ruud

Foto: Nina Ruud

Kontormedarbeider
Unni Torgersen

Telefon 21 09 57 52

E-post: unni@forfattersentrum.no

Norsk Forfattersentrum Midt-Norge

Bakkegata 1A, 7014 Trondheim | telefon: 21 09 57 70

Foto: Guri S. Botheim

Foto: Guri S. Botheim

Fungerande avdelingsleiar (22.10.16–28.02.18)
Ingrid Rognes Solbu

Telefon 21 09 57 72
Mobil 93 45 88 85

E-post: ingrid@forfattersentrum.no

Foto: Nina Ruud

Foto: Nina Ruud

Formidlingskonsulent
Martin Ingebrigtsen

Telefon 21 09 57 71
Mobil 98 43 71 09
E-post: martin@forfattersentrum.no

Guri Sørumgård Botheim, Foto: Nina Ruud

Foto: Nina Ruud

Avdelingsleiar (i permisjon 22.10.16–28.02.18)
Guri Sørumgård Botheim

Telefon 21 09 57 72
Mobil 97 03 16 24

E-post: guri@forfattersentrum.no

Norsk Forfattersentrum Nord-Norge

Kirkegata 2, 9008 Tromsø, Postboks 459, 9255 Tromsø | telefon: 21 09 57 90

Ingvild Holvik. Foto: Nina Ruud

Foto: Nina Ruud

Formidlingskonsulent
Ingvild Holvik

Telefon 21 09 57 91
Mobil 92 41 70 85
Epost: ingvild.holvik@forfattersentrum.no

Foto: Lars Åke Andersen

Foto: Lars Åke Andersen

Avdelingsleder
Johannes Utstøl Johannessen

Telefon 21 09 57 92
Mobil 94 97 73 87
E-post: johannes@forfattersentrum.no