Forfattersentrum

home

Arkiv: Mars 2010 (6)

Dahleforelesinga

Dahleforelesinga
Tromsø, 20. mai kl. 18:30

Bildebøker som lekeplass - om bildebokas muligheter som møteplass mellom tekst og bilde, mellom dikter og bildekunstner.

Les mer
Espedalforelesinga

Espedalforelesinga
Tromsø, 23. juni kl. 16:45

Tomas Espedal er født i Bergen i 1961 og debuterte som forfatter i 1988. Han har gjeve ut både romanar og kortprosasamlingar, og eksperimenter ofte med sjangeroverskridingar.

Les mer
Sørlandet

Sørlandet

Kongensgate 6
Telefon: 21 09 57 30

Postboks 464
4664 Kristiansand

Les mer

Skolesats - øvrige

Gjeldende satser for honorering av forfattere på oppdrag i skolen utenom Den kulturelle skolesekken.

Gyldig fra 01.01.2014.

Les mer

Skolesats - DKS

Det ble framforhandlet en rammeavtale for oppdrag i skolesekken gjeldende fra skoleåret 2012/13. Norsk Forfattersentrum anbefalte umiddelbart både oppdragsgivere og -tagere å slutte opp om avtalen.
Avtalen skulle vært revidert i april 2013, men forhandlingene er utsatt på ubestemt tid.

Her finner du de grunnleggende prinsippene i avtalen slik den ble vedtatt 20.06.2012. Ta kontakt hvis noe er uklart.

--------------------

Denne siden innholder også en anbefalt dagsats for forfattere på oppdrag i fylker/kommuner som ikke benytter rammeavtalen.

Dagsatsen omfatter forarbeid, forberedelser og reisedager innenfor normal arbeidstid. Møter innkalt av oppdragsgiver honoreres særskilt etter statens satser for møtegodtgjørelse. For øvrig gjelder rammeavtalen m.h.t. arbeidets omfang, arbeidsdagens lengde osv.

Les mer
     

Egne arrangementer

De Litterære FestspillBergen

Da Elisabeth Armand var Vestlandssekretær i Forfattersentrum arbeidet hun for å få en egen Festspilldikter under Festspillperioden i Bergen.

ForfatterforelesingaHeile landet

Norsk Forfattersentrum arrangerer forfattarforelesinga for å auka det seine litteratursnakket i det offentlege, kjappe rommet. Vi trur sjangeren treng å bli henta ut frå skriveskular og universitet for at denne typen litteraturmeining skal nå eit breiare publikum.

ForfattersleppetBergen

I 1993 ble Frank Nes ansatt i Forfattersentrum og var den som satte i gang arbeidet med å utvikle en litterær festival lagt til Bergen. Tanken bak var at Forfattersleppet først og fremst skulle være en festival for forfatterne bosatt på Vestlandet.

Wergelands åreOslo

Wergelands åre er en hederspris innstiftet av Norsk Forfattersentrum, og tildeles en person eller institusjon som har gjort en fortjenstfull innsats innen formidling av poesi.