Har du en god idé?

Vi skal i 2017 fordele 810 000 kroner til utvikling av litterære produksjoner og strømidler. Midlene skal styrke litteraturen i Den kulturelle skulesekken generelt, og litterære produksjoner som formidlingsform spesielt.

 
 
Litteraturen kan, gjerne i samspill med andre kunstformer, skape stemninger og bilder hos leser og tilhørere. Den litterære produksjonen skal ta vare på formidlingen av det skrevne ord, men det trenger ikke nødvendigvis være formidlet av forfattaren selv.

Norsk Forfattersentrum lyser nå ut midler til nye litterære produksjoner og strømidler til produksjoner som bare trenger en finpuss. Et fagutvalg vil i vurderingen av søknadene legge vekt på kvalitet og profesjonalitet.

Vi ønsker særlig produksjoner med vekt på skrivekurs, kildekritikk, essay og noveller.

Alle søknader blir behandlet av et fagutvalg og skal godkjennes av styret i Norsk Forfattersentrum.
 

Her finner du utlysningsteksten og søknadskjema

 

Poesibilen fikk produksjonsmidler i 2016